Nguyễn Văn Bước

Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Ban Huấn Luyện
CLB Hiện tại
Đồng Tháp FC
Sinh nhật
15/12/2022