Nguyễn Quí Sửu

Quốc tịch
vie Vietnam
Vị trí
Ban Huấn Luyện
CLB Hiện tại
Đồng Tháp FC
Sinh nhật
01/01/1986