Trợ lý Huấn luyện viên Nguyễn Quý Sửu

Quốc tịch
vie Việt Nam
CLB Hiện tại
Đồng Tháp FC
Sinh nhật
22/10/2022

Trợ lý của HLV Nguyễn Anh Tông