Móc khóa 1 – 15.000 đồng
Giá 15.000 VND

Liên hệ mua

  • Thời gian: 7h30 sáng đến 5h00 chiều từ thứ 2 đến thứ 6
  • Địa chỉ: Số 140, Lê Duẩn, P. Mỹ Phú, TPCL
  • Email: tannn@dongthapfc.org
  • SĐT: 01214408408