Đồng Tháp FC – Chiến dịch 2017
RESET by NEW YOUNG BLOOD

Đây là thời điểm thích hợp để thiết lập lại, đổi mới và tái định vị lại chúng ta bằng dòng màu trẻ, bằng sự sự nhiệt huyết, sự khát khao của tuổi trẻ vì một DFC phát triển bền vững
————————–————————-
It’s good time for us to reset, rethink, reposition by our new young blood with more passion to build a sustainable football club

15443036_1695333740492105_2031680758980050638_o