Thủ môn

Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Thủ môn
Tên
Nguyễn Đông Vịnh
Năm sinh
1988
Chiều cao
186
Cân nặng
79
Số áo
29
Birthday
11/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Thủ môn
Tên
Trần Khoa Điển
Năm sinh
1987
Chiều cao
181
Cân nặng
70
Số áo
1
Birthday
11/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Thủ môn
Tên
Phạm Đức Anh
Năm sinh
1983
Chiều cao
181
Cân nặng
78
Số áo
24
Birthday
12/06/2015

Hậu vệ

Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Hồ Trường Khang
Năm sinh
1994
Chiều cao
167
Cân nặng
73
Số áo
3
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Nguyễn Hữu Phúc
Năm sinh
1992
Chiều cao
176
Cân nặng
69
Số áo
30
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Lê Hữu Phát
Năm sinh
1988
Chiều cao
168
Cân nặng
65
Số áo
27
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Nguyễn Đồng Tháp
Năm sinh
1995
Chiều cao
176
Cân nặng
65
Số áo
66
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Diệp Hoài Xuân
Năm sinh
1992
Chiều cao
183
Cân nặng
75
Số áo
2
Birthday
12/06/2015

Trung vệ

Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Bùi Xuân Bình
Năm sinh
1990
Chiều cao
179
Cân nặng
71
Số áo
7
Birthday
09/03/2016
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Ngô Anh Vũ
Năm sinh
1989
Chiều cao
181
Cân nặng
79
Số áo
15
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Nguyễn Huỳnh Công
Năm sinh
1995
Chiều cao
182
Cân nặng
70
Số áo
12
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Lê Hải Anh
Năm sinh
1987
Chiều cao
171
Cân nặng
66
Số áo
5
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Phan Minh Tâm
Năm sinh
1988
Chiều cao
180
Cân nặng
69
Số áo
39
Birthday
12/06/2015

Tiền vệ

Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Trần Văn Bửu
Năm sinh
1990
Chiều cao
172
Cân nặng
65
Số áo
6
Birthday
09/03/2016
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Phan Công Thuận
Năm sinh
1992
Chiều cao
165
Cân nặng
60
Số áo
4
Birthday
09/03/2016
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Trần Minh Lợi
Năm sinh
1986
Chiều cao
165
Cân nặng
61
Số áo
19
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Bạch Đăng Khoa
Năm sinh
1993
Chiều cao
164
Cân nặng
62
Số áo
8
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Hà Văn Quốc
Năm sinh
1990
Chiều cao
174
Cân nặng
69
Số áo
10
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Nguyễn Thiện Chí
Năm sinh
1995
Chiều cao
170
Cân nặng
63
Số áo
11
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Hoàng Công Thuận
Năm sinh
1988
Chiều cao
170
Cân nặng
65
Số áo
9
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Nguyễn Trung Sơn
Năm sinh
1982
Chiều cao
175
Cân nặng
78
Số áo
16
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Lương Văn Được Em
Năm sinh
1985
Chiều cao
179
Cân nặng
76
Số áo
17
Birthday
11/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Nguyễn Ngọc Tuấn Tú
Năm sinh
1987
Chiều cao
171
Cân nặng
59
Số áo
21
Birthday
11/06/2015

Tiền đạo

Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Trịnh Hoài Nam
Năm sinh
1990
Chiều cao
176
Cân nặng
72
Số áo
18
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Nguyễn Vĩnh Đức
Năm sinh
1994
Chiều cao
169
Cân nặng
70
Số áo
14
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Nguyễn Công Thành
Năm sinh
1997
Chiều cao
181
Cân nặng
66
Số áo
20
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
nga Ni-giê-ri-a
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Samson Kpenosen
Năm sinh
1992
Chiều cao
182
Cân nặng
85
Số áo
23
Birthday
12/06/2015
Quốc tịch
cro Crô-a-ti-a
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Marko Simic
Năm sinh
1988
Chiều cao
187
Cân nặng
85
Số áo
77
Birthday
12/06/2015