Thủ môn

Nguyễn Đông Vịnh
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Thủ môn
Tên
Nguyễn Đông Vịnh
Năm sinh
1988
Chiều cao
186
Cân nặng
79
Số áo
29
Birthday
11/06/2015
Trần Khoa Điển
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Thủ môn
Tên
Trần Khoa Điển
Năm sinh
1987
Chiều cao
181
Cân nặng
70
Số áo
1
Birthday
11/06/2015
Phạm Đức Anh
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Thủ môn
Tên
Phạm Đức Anh
Năm sinh
1983
Chiều cao
181
Cân nặng
78
Số áo
24
Birthday
12/06/2015

Hậu vệ

Hồ Trường Khang
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Hồ Trường Khang
Năm sinh
1994
Chiều cao
167
Cân nặng
73
Số áo
3
Birthday
12/06/2015
Nguyễn Hữu Phúc
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Nguyễn Hữu Phúc
Năm sinh
1992
Chiều cao
176
Cân nặng
69
Số áo
30
Birthday
12/06/2015
Lê Hữu Phát
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Lê Hữu Phát
Năm sinh
1988
Chiều cao
168
Cân nặng
65
Số áo
27
Birthday
12/06/2015
Nguyễn Đồng Tháp
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Nguyễn Đồng Tháp
Năm sinh
1995
Chiều cao
176
Cân nặng
65
Số áo
66
Birthday
12/06/2015
Diệp Hoài Xuân
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Hậu vệ
Tên
Diệp Hoài Xuân
Năm sinh
1992
Chiều cao
183
Cân nặng
75
Số áo
2
Birthday
12/06/2015

Trung vệ

Bùi Xuân Bình
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Bùi Xuân Bình
Năm sinh
1990
Chiều cao
179
Cân nặng
71
Số áo
7
Birthday
09/03/2016
Ngô Anh Vũ
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Ngô Anh Vũ
Năm sinh
1989
Chiều cao
181
Cân nặng
79
Số áo
15
Birthday
12/06/2015
Nguyễn Huỳnh Công
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Nguyễn Huỳnh Công
Năm sinh
1995
Chiều cao
182
Cân nặng
70
Số áo
12
Birthday
12/06/2015
Lê Hải Anh
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Lê Hải Anh
Năm sinh
1987
Chiều cao
171
Cân nặng
66
Số áo
5
Birthday
12/06/2015
Phan Minh Tâm
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Trung vệ
Tên
Phan Minh Tâm
Năm sinh
1988
Chiều cao
180
Cân nặng
69
Số áo
39
Birthday
12/06/2015

Tiền vệ

văn bửu
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Trần Văn Bửu
Năm sinh
1990
Chiều cao
172
Cân nặng
65
Số áo
6
Birthday
09/03/2016
Phan Công Thuận
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Phan Công Thuận
Năm sinh
1992
Chiều cao
165
Cân nặng
60
Số áo
4
Birthday
09/03/2016
Trần Minh Lợi
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Trần Minh Lợi
Năm sinh
1986
Chiều cao
165
Cân nặng
61
Số áo
19
Birthday
12/06/2015
Bạch Đăng Khoa
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Bạch Đăng Khoa
Năm sinh
1993
Chiều cao
164
Cân nặng
62
Số áo
8
Birthday
12/06/2015
Hà Văn Quốc
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Hà Văn Quốc
Năm sinh
1990
Chiều cao
174
Cân nặng
69
Số áo
10
Birthday
12/06/2015
Nguyễn Thiện Chí
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Nguyễn Thiện Chí
Năm sinh
1995
Chiều cao
170
Cân nặng
63
Số áo
11
Birthday
12/06/2015
Hoàng Công Thuận
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Hoàng Công Thuận
Năm sinh
1988
Chiều cao
170
Cân nặng
65
Số áo
9
Birthday
12/06/2015
Nguyễn Trung Sơn
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Nguyễn Trung Sơn
Năm sinh
1982
Chiều cao
175
Cân nặng
78
Số áo
16
Birthday
12/06/2015
Lương Văn Được Em
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Lương Văn Được Em
Năm sinh
1985
Chiều cao
179
Cân nặng
76
Số áo
17
Birthday
11/06/2015
Nguyễn ngọc tuấn Tú
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền vệ
Tên
Nguyễn Ngọc Tuấn Tú
Năm sinh
1987
Chiều cao
171
Cân nặng
59
Số áo
21
Birthday
11/06/2015

Tiền đạo

hoài nam
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Trịnh Hoài Nam
Năm sinh
1990
Chiều cao
176
Cân nặng
72
Số áo
18
Birthday
12/06/2015
Nguyễn Thiện Chí
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Nguyễn Vĩnh Đức
Năm sinh
1994
Chiều cao
169
Cân nặng
70
Số áo
14
Birthday
12/06/2015
Nguyễn Công Thành
Quốc tịch
vie Việt Nam
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Nguyễn Công Thành
Năm sinh
1997
Chiều cao
181
Cân nặng
66
Số áo
20
Birthday
12/06/2015
Samson Kpenosen
Quốc tịch
nga Ni-giê-ri-a
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Samson Kpenosen
Năm sinh
1992
Chiều cao
182
Cân nặng
85
Số áo
23
Birthday
12/06/2015
Simic
Quốc tịch
cro Crô-a-ti-a
Vị trí
Tiền đạo
Tên
Marko Simic
Năm sinh
1988
Chiều cao
187
Cân nặng
85
Số áo
77
Birthday
12/06/2015